Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Xeogen [κοινή] Xeogen, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Νότια Κορέα [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Sign In