Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Zorg Entertainment [κοινή] Zorg Entertainment Ltd [εταιρική] Zorg Entertainment Oy [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2014 [>5 έτη]
Xώρα λειτουργίας Φινλανδία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In