Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
RTS
Ιστορική περίοδος Ancient history
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Η ροή του χρόνου Σε πραγματικό χρόνο
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In