Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Στοιχεία GamePlay Level randomization
Ιστορική περίοδος Modern history
Προοπτική Πλευρική όψη
Άνω όψη
Παρουσίαση 3D
Η ροή του χρόνου Πραγματικός χρόνος με δυνατότητα παύσης
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In