Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής HandyGames
Εκδότης HandyGames
Αναμένεται Yesterday

Είδη και περιγραφές

Arcade
Shoot 'em up
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Παρουσίαση 2D
Type of events Fictitious events
Απόψεις και κίνηση Κατακόρυφη κίνηση
World Real world
Sign In