Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής PlatinumGames
Εκδότης Square Enix
Αναμένεται 2019

Είδη και περιγραφές

Action
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Fantasy
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In