Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
RTS
Παρουσίαση 3D
Setting genre Fantasy
Space science fiction
Η ροή του χρόνου Σε πραγματικό χρόνο
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In