Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Borderlands 2. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Users
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Οδήγηση
RPG
Action RPG
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Type of events Fictitious events
Οχήματα Φαντασία/Φουτουριστικό
World Fictitious world
Sign In