Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Τακτικό shooter
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Μόνο online
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
World Real world
Sign In