Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Ιστορική περίοδος Middle Ages
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In