Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Επιπλέον τίτλοι 絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories-
Προγραμματιστής Granzella
Εκδότης Granzella
Αναμένεται 22 Νοεμβρίου 2018
Ακυρώθηκε

Είδη και περιγραφές

Adventure
Ψευδό-είδη Survival
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In