Είδη και περιγραφές

RPG
Στρατηγική
Τακτική
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Fantasy
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In