Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Adventure
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Επίλυση παζλ
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In