Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής KillHouse Games
Εκδότης KillHouse Games
Αναμένεται 2018

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Τακτική
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική Άνω όψη
Παρουσίαση 3D
Η ροή του χρόνου Πραγματικός χρόνος με δυνατότητα παύσης
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In