Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής Campo Santo Panic
Εκδότης Campo Santo
Αναμένεται 17 Δεκεμβρίου 2018 17 Δεκεμβρίου 2018 17 Δεκεμβρίου 2018
Κυκλοφόρησε 21 Σεπτεμβρίου 2016 9 Φεβρουαρίου 2016
Ιστοσελίδες Επίσημη
Steam product page

Game scores

Your Score
 
Rate this game
167 people 70% Full list
74% 17

Είδη και περιγραφές

Exploration
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In