Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Game scores

Your Score
 
Rate this game
170 people 70% Full list
75% 18

Είδη και περιγραφές

Exploration
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In