Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Πληροφορίες κυκλοφορίας

Επιπλέον τίτλοι Fit Boxing
Προγραμματιστής Imagineer
Εκδότης Nintendo of Europe Imagineer
Αναμένεται 4 Ιανουαρίου 2019 21 Δεκεμβρίου 2018 20 Δεκεμβρίου 2018

Είδη και περιγραφές

Arcade
Ρυθμός
Παιχνίδι Fitness
Παρουσίαση 3D
Sign In