Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

RPG
Στρατηγική
Τακτική
Στοιχεία GamePlay Item crafting
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D models on 2D backgrounds
Στοιχεία RPG Party-based
Setting genre Fantasy
Steampunk
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In