Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
4X
Συμβατότητα Linux
Ιστορική περίοδος Ancient history
Προοπτική Άνω όψη
Παρουσίαση 2D
Η ροή του χρόνου Turn-based
World Real world
Sign In