Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Διευθυντικό παιχνίδι
Στρατηγική
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Η ροή του χρόνου Σε πραγματικό χρόνο
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In