Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Arcade
Platform adventure
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 3D
Setting genre Cyberpunk
Στυλ Ρετρό στυλιζάρισμα
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In