Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Arcade
Φανταστικό σύμπαν Ο Πόλεμος των Άστρων
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Space science fiction
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In