Πληροφορίες κυκλοφορίας

Προγραμματιστής Boomdog Studios
Εκδότης Boomdog Studios
Έγκαιρη πρόσβαση 2 Μαΐου 2014

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Οχήματα Ρομπότ
Sign In