Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Superheroes
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In