Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

MOBA
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Μόνο online
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
World Fictitious world
Sign In