Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Οδήγηση
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Massively multiplayer
Μόνο online
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Ψευδό-είδη Survival
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In