Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Rage 2. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Οδήγηση
Στοιχεία GamePlay Item crafting
Ανοιχτός κόσμος
Ψευδό-είδη Μάχη στα οχήματα
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Science fiction
Type of events Fictitious events
Οχήματα Αυτοκίνητα
World Real world
Sign In