Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

RPG
Action RPG
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Fantasy
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In