Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Action
Τακτικό shooter
Προοπτική 1ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In