Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Χαρακτηριστικά παιχνιδιού Multiplayer-μόνο
Μόνο online
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Science fiction
Sign In