Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Adventure
Συμβατότητα Linux
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 3D
Setting genre Cyberpunk
Supernatural fiction
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In