Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Spintires. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.

Είδη και περιγραφές

Οδήγηση
Προσομοίωση
Στοιχεία GamePlay Ανοιχτός κόσμος
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Οχήματα Αυτοκίνητα
Φορτηγά
World Real world
Sign In