Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Τρόπος ζωής
Διευθυντικό παιχνίδι
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 2D
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In