Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Arcade
Ψευδό-είδη Beat 'em up (Brawler)
Προοπτική Άνω όψη
Παρουσίαση 2D
Sign In