Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for Surviving Mars. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Διευθυντικό παιχνίδι
Στρατηγική
Συμβατότητα Linux
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Η ροή του χρόνου Σε πραγματικό χρόνο
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In