Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
An expansion for This War of Mine. This is not a stand-alone product, as it requires the original game.

Είδη και περιγραφές

Arcade
Στοιχεία GamePlay Item crafting
Level randomization
Ψευδό-είδη Survival
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική Πλευρική όψη
Παρουσίαση 3D
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In