Είδη και περιγραφές

Adventure
Φανταστικό σύμπαν World of Darkness
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Παρουσίαση 2D
Setting genre Supernatural fiction
Υπερφυσικά όντα Βρυκόλακας
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In