Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 2D
Setting genre Science fiction
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
Οχήματα Mecha
Sign In