Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Τακτική
Συμβατότητα Linux
Παρουσίαση 3D
Setting genre Space science fiction
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Fictitious world
Sign In