Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

RPG
Στρατηγική
Τακτική
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Post-apocalypse
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In