Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Διευθυντικό παιχνίδι
Στρατηγική
Τακτική
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Setting genre Alternative history
Science fiction
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In