Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

RPG
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική 3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Στοιχεία RPG Party-based
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In