Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία144

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα 2K Games [κοινή] 2K Games, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 25 Ιανουαρίου 2005 [>17 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 61%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
128 26%
55 11%
53 11%
53 11%
50 10%
46 9%
24 5%
19 4%
14 3%
14 3%
10 2%
8 2%
5 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In