Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία350

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Activision [κοινή] Activision Publishing, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Mediagenic [κοινή, ισχύει μέχρι Δεκεμβρίου 1992]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Οκτωβρίου 1979 [>43 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 60%
10 most recent games 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
202 17%
149 13%
134 12%
92 8%
74 6%
74 6%
71 6%
50 4%
39 3%
33 3%
30 3%
24 2%
21 2%
21 2%
16 1%
15 1%
12 1%
12 1%
8 <1%
8 <1%
7 <1%
7 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In