Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία90

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Alawar Entertainment [κοινή] Alawar Entertainment, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 1999 [>23 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ρωσία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
85 60%
13 9%
12 9%
8 6%
7 5%
4 3%
4 3%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In