Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Alive Interactive Media [κοινή] Alive Interactive Media, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Βιετνάμ [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 25%
2 17%
2 17%
2 17%
1 8%
1 8%
1 8%
Sign In