Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία36

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Annapurna Interactive [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Δεκεμβρίου 2016 [>6 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 70%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
34 22%
25 16%
23 15%
23 15%
16 10%
15 10%
12 8%
5 3%
2 1%
Sign In