Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Aquiris Game Studio [κοινή] Aquiris Game Studio S.A. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2007 [>15 έτη]
Xώρα λειτουργίας Βραζιλία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Official Twitter
Official Facebook page

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 13%
3 13%
3 13%
3 13%
3 13%
3 13%
2 8%
2 8%
2 8%
Sign In