Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία17

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Atari [κοινή] Atari Corporation [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Atari, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι Ιουλίου 1984]
Founded 1972
Κατάσταση Νεκρή από 1996 [24 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
9 24%
5 13%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In