Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία15

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Atari [κοινή] Atari Corporation [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Atari, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι Ιουλίου 1984]
Founded 1972
Κατάσταση Νεκρή από 1996 [24 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent games 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
9 26%
4 11%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In