+ 22 Περισσότερες πλατφόρμες ▾
HQ

Bandai Namco Entertainment America, Inc.

Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία136

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bandai Namco Entertainment America [κοινή] Bandai Namco Entertainment America, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Bandai Namco Games America [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Bandai Namco Games America, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Namco Bandai Games America [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014]
όλα τα ονόματα (6) ▾
Namco Bandai Games America, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014] Namco Hometek [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2006] Namco Hometek, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2006]
Κατάσταση Ενεργή από 1990 [>31 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία] Καναδάς

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 69%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
63 22%
34 12%
30 10%
26 9%
25 9%
18 6%
15 5%
11 4%
10 3%
9 3%
8 3%
7 2%
5 2%
5 2%
4 1%
4 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In