Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία340

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Bandai Namco Entertainment [κοινή] Bandai Namco Entertainment, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Bandai Namco Games, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Bandai Namco Games [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2015] Namco Bandai Games, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014]
όλα τα ονόματα (10) ▾
Namco Bandai Games [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2014] Namco Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2006] Namco [κοινή, ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου 2006] Namco Home Entertainment [εταιρική, ισχύει μέχρι 1983] Namco Home Entertainment [κοινή, ισχύει μέχρι 1983] Nakamura Manufacturing Ltd [εταιρική, ισχύει μέχρι 1971] Nakamura Manufacturing [κοινή, ισχύει μέχρι 1971]
Κατάσταση Ενεργή από 1 Ιουνίου 1955 [>67 έτη]
Χώρες λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία] Ηνωμένες Πολιτείες
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 68%
10 most recent games 69%
Over last year (1 game) 83%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
122 15%
110 14%
87 11%
68 8%
60 7%
48 6%
32 4%
28 3%
28 3%
27 3%
27 3%
24 3%
21 3%
19 2%
11 1%
11 1%
11 1%
8 <1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In